พิชิต 4 ด่านสูงเสียดฟ้า ไฮไลท์ของผางาม ที่ครองใจทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ให้เป็น TOP VOTE มาแล้ว