( 3 ช.ม. / กิจกรรมเอาท์ดอร์ / 30 ท่านขึ้นไป / จองกิจกรรมล่วงหน้า )
ติดปีกให้ทีม 9 ฐานผจญภัยใหม่ แรงบันดาลใจจากนก!

พร้อมวิทยากรและทีมงานปลอดภัยดูแลตั้งแต่กระบวนการ
Ice Break – Fun with Safety – Sharing – Team Lessons

เพิ่มความผูกพันด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศที่ทำงาน มาสนุกกลางฟ้ากว้าง ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำร่วมกันไปอีกสิบๆ ปี ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ ความสุข เสียงหัวเราะจะกลับมาเหมือนกำลังเล่นใหม่อีกครั้งเสมอ

 

OUR CUSTOMERS

ที่ผางาม.. เราเน้นให้ผู้คนก้าวข้ามขอบเขต เรียนรู้ และเป็นทักษะติดตัวแทนการสอน
เราสร้างความเชื่อมถึงกันระหว่างบุคคลอย่างลึกซึ้งรู้จักกันมากกว่ามิติของงาน
เราเปิดเผยความงามความเติบโตในแต่ละบุคคลและทีมออกมาผ่านกิจกรรมเชิงบวก

wings_5842_s wings_7086_s wings_7181_s