” In The Game ” by บ้านผางาม
*** ทำเกมส์ให้เป็นทีม ***

กิจกรรมสร้างผู้นำทีม โดยการโค้ชชิ่งของ โค้ชเอ โค้ชบีแห่งบ้านผางาม ตลอดรายการ

*** เน้นการสร้างทีมผ่านวิกฤตเกมส์ที่สนุกสนาน ดึงภาวะ Flow ที่ดีที่สุดของการเล่นแบบเด็ก มาใช้ในการทำงาน ***

*** เหมาะกับองค์กรที่ต้องปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว / พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / พัฒนาการสื่อสารในองค์กร / ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ***

9:00 – 9:05 Greeting / เตรียมความพร้อมด้าน mindset ด้วยกิจกรรม Trance เข้าสู่วัยเด็ก
9:05 – 9:20  ละลายพฤติกรรม ด้วยเกมส์ “มนุษย์ไม้” 4 ระดับ เพิ่มลำดับความเชื่อใจ ผ่านการสัมผัส

icebreaking
9:20 – 10:20 เข้าสู่กิจกรรม ” In The Game ” แบ่งทีมทั้งหมด เข้าสู่ฐานกิจกรรม 4 ด่านที่ฝึกทักษะ

1. มนุษย์หินสร้างบ้าน : หัวหน้าเผ่าต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่ได้ โดยใช้การสื่อสารภาษามนุษย์หินและภาษาร่างกายทั้งหมด เพื่อให้ลูกทีมสร้างเสร็จได้ทันเวลา [อุปกรณ์ก่อสร้างและชุดคนป่า มีจัดเตรียมให้พร้อม]
/  สิ่งที่ได้ : ความเข้าใจในมุมต่าง การสื่อสารทีมทุกมิติ Bonding

stoneage

2. เครนมนุษย์  : ส่งตัวแทนกลุ่มบังคับเครนจิ๋วติดหัวผู้เล่น ควบคุมการก่อสร้างยุคใหม่ และทีมที่เหลือช่วยในการสื่อสาร
/ สิ่งที่ได้ : Anger Management, การสื่อสาร

3. เกมส์จับผี : ทีมค้นหาคำตอบที่ใช่จากปริศนาภาพในแต่ละรอบร่วมกัน [40 ใบ] วัดคะแนนรวมทั้งกลุ่ม
/ สิ่งที่ได้ : การอ่านสถานการณ์ให้ออก การตัดสินใจเฉพาะหน้า การยอมรับผลร่วมกัน การวางแผน

4. นิทานลูกเต๋า : แต่ละคนจะได้สัญลักษณ์จากหน้าลูกเต๋าที่ไม่ซ้ำกัน และต้องสร้างนิทานจากสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนบทสรุป
/ สิ่งที่ได้ : การใช้จินตนาการ ทักษะการเชื่อมโยงส่ิงรอบด้าน การคิดนอกกรอบ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างกลุ่ม

 

10:20 – 10:30 brief up #1 เรียนรู้กิจกรรมที่ได้ทำ

10:30 – 10:45 Coffee Break

10:45 – 11:30 เข้าสู่กิจกรรม ” Everest ” มุ่งสู่เป้าหมายของทีมด้วยกัน ผ่านกิจกรรมทีมแบบเข้มข้น เรียนรู้การสื่อสาร การเสียสละ การตัดสินใจ เพื่อวัดผลการทำงานเป็นทีมแบบ Real Time

everest
11:30 – 12:00 Wrap up #2
แชร์ริ่ง ถอดบทเรียนรู้จากกิจกรรม

OUR CLIENTS

in-the-game-brochure