IN THE GAME

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

" In The Game " by บ้านผางาม *** ทำเกมส์ให้เป็นทีม *** กิจกรรมสร้างผู้นำทีม โดยการโค้ชชิ่งของ โค้ชเอ โค้ชบีแห่งบ้านผางาม ตลอดรายการ *** เน้นการสร้างทีมผ่านวิกฤตเกมส์ที่สนุกสนาน ดึงภาวะ Flow ที่ดีที่สุดของการเล่นแบบเด็ก มาใช้ในการทำงาน *** *** เหมาะกับองค์กรที่ต้องปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว / พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / พัฒนาการสื่อสารในองค์กร / ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก *** 9:00 - 9:05 Greeting / เตรียมความพร้อมด้าน mindset ด้วยกิจกรรม Trance เข้าสู่วัยเด็ก 9:05 - 9:20  ละลายพฤติกรรม ด้วยเกมส์ “มนุษย์ไม้” 4 ระดับ เพิ่มลำดับความเชื่อใจ ผ่านการสัมผัส 9:20 - 10:20 เข้าสู่กิจกรรม [...]