ทีมบิวดิ้ง

/Tag:ทีมบิวดิ้ง

IN THE GAME

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

" In The Game " by บ้านผางาม *** ทำเกมส์ให้เป็นทีม *** กิจกรรมสร้างผู้นำทีม โดยการโค้ชชิ่งของ โค้ชเอ โค้ชบีแห่งบ้านผางาม ตลอดรายการ *** เน้นการสร้างทีมผ่านวิกฤตเกมส์ที่สนุกสนาน ดึงภาวะ Flow ที่ดีที่สุดของการเล่นแบบเด็ก มาใช้ในการทำงาน *** *** เหมาะกับองค์กรที่ต้องปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว / พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / พัฒนาการสื่อสารในองค์กร / ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก *** 9:00 - 9:05 Greeting / เตรียมความพร้อมด้าน mindset ด้วยกิจกรรม Trance เข้าสู่วัยเด็ก 9:05 - 9:20  ละลายพฤติกรรม ด้วยเกมส์ “มนุษย์ไม้” 4 ระดับ เพิ่มลำดับความเชื่อใจ ผ่านการสัมผัส 9:20 - 10:20 เข้าสู่กิจกรรม [...]

THE WINGS!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

( 3 ช.ม. / กิจกรรมเอาท์ดอร์ / 30 ท่านขึ้นไป / จองกิจกรรมล่วงหน้า ) ติดปีกให้ทีม 9 ฐานผจญภัยใหม่ แรงบันดาลใจจากนก! พร้อมวิทยากรและทีมงานปลอดภัยดูแลตั้งแต่กระบวนการ Ice Break – Fun with Safety – Sharing – Team Lessons เพิ่มความผูกพันด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศที่ทำงาน มาสนุกกลางฟ้ากว้าง ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำร่วมกันไปอีกสิบๆ ปี ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ ความสุข เสียงหัวเราะจะกลับมาเหมือนกำลังเล่นใหม่อีกครั้งเสมอ   OUR CUSTOMERS ที่ผางาม.. เราเน้นให้ผู้คนก้าวข้ามขอบเขต เรียนรู้ และเป็นทักษะติดตัวแทนการสอน เราสร้างความเชื่อมถึงกันระหว่างบุคคลอย่างลึกซึ้งรู้จักกันมากกว่ามิติของงาน เราเปิดเผยความงามความเติบโตในแต่ละบุคคลและทีมออกมาผ่านกิจกรรมเชิงบวก